Het bestuur gebruikt deze pagina voor de  laatste mededelingen en besluiten die genomen zijn in de bestuursvergaderingen

Links naar belangrijke artikelen :

-- Paardenkrant 9 maart 2012 : " Rhino virus "

 

Rantrime dankt haar sponsoren:

Bestuursvergadering 29 maart 2016:
- Indoorseizoen top afgesloten met de Bronkhorst Wonencup
- Parkeerterrein: het bestuur is in druk overleg met de gemeente
- ALGEMENE LEDEN VOORJAARSVERGADERING: agenda is op de club aangeplakt!!
- Volgende bestuursvergadering: 26 april 2016


Bestuursvergadering 1 maart 2016:
- CLUBKASFONDS RABOBANK: stemmen op Rantrime!!!
- ALGEMENE LEDEN VOORJAARSVERGADERING te houden op
vrijdag 13 mei 2016, aanvang 20.00 uur: ZET AL IN JE AGENDA!!
- Volgende bestuursvergadering: 29 maart 2016

Bestuursvergadering 26 janurari 2016:
- Springclinic Wouter vd Brink 27 februari 2016
- Datum volgende bestuursvergadering: 1 maart 2016

Bestuursvergadering 22 december 2015
- Prettige feestdagen en de beste wensen voor 2016
- Denk aan de Nieuwjaarsreceptie donderdag 7 januari 2016, aanvang 20.00 uur.


Bestuursvergadering 24 november 2015
- Herinnering aan de ALGEMENE LEDEN NAJAARSVERGADERING te houden op vrijdag 4 december a.s.
- Dank aan "Klusbedrijf Reina" voor het repareren en verven van de dressuurhekjes, het schoonspuiten van de boarding, verven balken en wat niet meer!
- Kerstvakantie: in de week van 28 december 2015 tot en met 2 januari 2016 zijn er
geen lessen
- Indoormarathon: houd rekening met werkzaamheden hiervoor! Start 24 december, op 2 januari wordt alles afgebroken.
- Nieuwjaarsreceptie: 7 januari 2016, 20.00 uur in de kantine


Bestuursvergadering 27 oktober 2015
- Gezocht: parkeerwachten!! 
- In tegenstelling tot eerdere berichten: deze winter worden er geen Beloftentraining in onze accommodatie gehouden
- Clubkampioenschappen: super verlopen
- Proefgerichte dressuurclinic op 10 oktober jl. door de heer Hamoen: enthousiaste reacties van deelnemers en toeschouwers
- ALGEMENE LEDEN NAJAARSVERGADERING te houden op vrijdag  4 december 2015, aanvang 20.00 uur
- Volgende bestuursvergadering: 24 november 2015

Bestuursvergadering 1 september 2015
- Bakrand oude rijhal gereed: prachtig, chapeau voor de klussers, top!
- Buitenbak: - aan de sproei-installatie wordt gewerkt
- de ingang wordt nog verhard
- mestboy en kruiwagen zijn geregeld
- Clinics: het valt niet mee om een geschikte datum te vinden, maar er wordt aan gewerkt!
- Diepvrieskist kantine: de oude was echt te klein, daar konden we het nieuwe indoorseizoen niet meer mee vooruit.
-
REGIO-TALENTEN-TRAINING DRESSUUR: START OKTOBER 2015, 1 X PER 14 DAGEN OP WOENSDAG, DATA VOLGEN Z.S.M.
- Volgende bestuursvergadering: 27 oktober 2015

Bestuursvergadering 23 juni 2015
- Algemene Leden Voorjaars Vergadering 29 mei 2015: gevraagd werd of alle leden opgeroepen worden voor vrijwilligerswerk: inmiddels is de lijst gecheckt, niemand blijft buiten schot!
- Ruiterkamp: geslaagd kamp. Kritische noot geplaatst bij het pony-schilderen; dit is bij het bestuur bekend.
- Vervanging bakrand oude rijhal: hiermee is een aanvang gemaakt; naar verwachting is het begin augustus gereed.
- Volgende bestuursvergadering: 21 juli 2015

Bestuursvergadering 26 april 2015
- Volgende bestuursvergadering: 23 juni 2015

Bestuursvergadering 21 april 2015
- 27 april zijn er geen lessen in verband met Koningsdag
- 4, 5 en 6 mei zijn er geen lessen in verband met de Mei-vakantie en de Nationale Feestdagen. Op 14 mei is er geen menles i.v.m. Hemelvaartsdag 

- Zomerstop 2015: 27 juli t/m 23 augustus (week 31 t/m 34). Met deze weken is er zo min mogelijk vervangende instructie.
- BHV-diploma: heb je een diploma Bedrijfshulpverlening? Geef dan een kopie van je pasje af in de kantine of stop het in de rode brievenbus. We hebben het nodig voor de verlenging van ons Veiligheidscertificaat (Stichting Veilige Paardensport). Alvast bedankt!
- Houd er rekening mee dat binnenkort begonnen wordt met de vervanging van de bakrand in de dressuurhal. De verenigingslessen zullen geen hinder ondervinden van de werkzaamheden.
- Volgende bestuursvergdering: 26 mei 2015 


Bestuursvergadering 17 maart 2015
- Algemene Leden Voorjaarsvergadering te houden: 29 mei 2015
- Ruiterkamp: meld je aan bij Franciska!!
- Volgende bestuursvergadering: 21 april 2015

Bestuursvergadering 17 februari 2015
- Ruiterkamp: 20 t/m 22 juni 2015; de inschrijving is open voor pony-, 
  paardenruiters en menners
- Parkeerproblematiek: we zijn in afwachting van bericht gemeente
- Volgende bestuursvergadering: 17 maart 2015

Bestuursvergadering 20 januari 2015
- De nieuwe tijdwaarneming is gearriveerd.
- Vervanging bakrand: zodra het wedstrijdschema het toelaat wordt met de  
  werkzaamheden begonnen.
- Sponsorborden: er zijn weer een aantal nieuwe borden bij; dank aan de
  sponsoren.
- Nieuw prikbord is besteld ter vervanging van het grote prikbord centraal
  in de dressuurhal. Het nieuwe bord komt bij de ingang van de
  dressuurhal zodat het voor iedereen beter toegankelijk is.
- Volgende bestuursvergadering: 17 februari 2015

Bestuursvergadering 23 dec 2014

Sluiting van de manege op kerstdag, en nieuwjaarsreceptie gepland op 8 jan.
Fietsen plaatsen tussen de rijhallen en niet voor de ingang.
Bij rijden in de vakantie : gebruik gezond verstand en houd rekening met
elkaar zodat iedereen veilig rijdt.
Volgende bestuuurs vergadering  op 20 januari 2015.

Bestuursvergadering 25 nov 2014

Parkeerproblematiek heeft hoogste aandacht bij de gemeente.
Clinics worden uitgesteld tot na seizoen '14/15.
Nieuwe tijdwaarneming wordt aangeschaft uit opbrengst Club van 100.
Indoor marathon 30/12/2014.
Geen lessen tussen 22/12/14 en 02/01/15.
Volgende bestuursvergadering op 23 december.

Bestuursvergadering  7 juli 2014

Volgende vergadering op 3 september 2014

Bestuursvergadering 10 juni 2014 

Zomerstop is van week 31 t/m week 34, zie ook de nieuwsberichten hierover.
Ook dit jaar weer initiatief voor het kijken van de nederlandse WK wedstrijden
in de kantine. 
Op vrijdag de 27e juni wordt de sponsor rit georganiseerd, aanvang om 16:30 u.
Volgende bestuursvergadering 9 juli 2014.


Bestuursvergadering 22 mei 2014

Voorbereiding op voorjaarsledenvergadering (23/5) .
Parkeerproblemen hebben de aandacht van de gemeente, er wordt gekeken
naar mogelijke samenwerking met hondenvereniging.
Aandacht voor de voortgang van de buitenbak wordt gevraagd. Oplosssingen
worden besproken en overleg met onze advocaat wordt voorgesteld.
Volgende vergadering op 10 juni.Bestuursvergadering 22 april 2014

Het indoorseizoen is voorbij en afgesloten met een geslaagde Bronkhorst
wonen cub.Al snel wordt er een agenda voor het volgende seizoen gemaakt
en bekeken wordt hoeveel en welke wedstrijden we kunnen/willen organiseren
voor 2014/2015.
Dank aan alle stemmers op de vereniging bij de Rabobank. Dit jaar 299 € 
gekregen door 36 stemmen van de 40.000 leden van de Rabo die totaal
120.000 € sponsor geld verdeeld. Helaas zitten wij aan de buitenkant van de
regio waardoor de meeste (rabo)leden niet bij Nunspeet bankieren en daar-
door niet kunnen stemmen.
Jan Willem en Frans hebben het voortouw opgepakt om hindernissen op te 
frissen. We kunnen nog meer vrijwilligers gebruiken.
Er wordt door Franciska en Ria gekeken of we weer een ponykamp gaan or-
ganiseren.
Denk aan 23 mei ALV en de volgende bestuursvergadering is op  22 mei 2014.Bestuursvergadering 24 maart 2014

We gaan een stukje kantine bijbouwen bij de ingang, zodat er vanuit de 
kantine rechtstreeks besteld kan worden voor consumpties uit de keuken.
Vergelijkbaar met het uitgifte luik vanuit de overkapping.
Vanuit de regio hebben we veel complimenten gekregen over de 
kampioenschappen die we mochten houden op onze manege.Dank aan
iedereen die hier vooraf en tijdens de wedstrijden aan hebben bijgedragen.
We hopen dat iedereen gestemd heeft die kon stemmen bij de Rabobank
en hopen dat we een mooi sponsorbedrag mogen ophalen (15 april ).
Deze zomer zijn de hindernissen aan de beurt voor een nieuw verfje en
nodige reparatie. Vrijwilligers worden gezocht, adopteer n hindernis en geef
je op bij Dominique.
Datum algemene ledenvergadering 23 mei 2014.
Datum volgende vergadering 22 april 2014.


Bestuursvergadering 18 februari 2014

Inrit buitenbak wordt verhard om problemen bij het parkeren te 
voorkomen. Voorbereidingen regiokampioenschap besproken.
Volgende vergadering 24 maart .


Bestuursvergadering 21 januari 2014

Het ponymeten is dit jaar op 10 februari om 1800 u in de manege
en kost € 5.00 per meting. Het meten is verplicht voor pony's in de
wedstrijdsport tot en met de leeftijd van 8 jaar.
Achter de nieuwe hal is een groot gedeelte gestraat onder de overkapping
georganiseerd door Jan de Bruin. 
De nieuwe horeca wet zal dit voorjaar van kracht worden en houd o.a.
in dat er pas bij evenementen na 14:00 alcohol geschonken mag worden.
Ter bescherming van de horeca mogen er buiten de normale activi-
teiten nog 12 'feesten' georganiseerd worden per jaar. 
Volgende vergadering op 18 februari .


Bestuursvergadering 18 december 2013

Activiteiten rondom menmarathon op schema en voor de aankleding van 
kantine wordt gezorgd. 
Volgende vergadering op dinsdag 21 januari 2014.
Bestuursvergadering 27 november 2013

Kerstvakantie geen les van 23 december tot en met 3 jan 2014.
Indoormarathon wordt opgebouwd vanaf  23 dec 2013 afbreken op 2 jan
en gedurende deze tijd is de nieuwe hal niet beschikbaar.
Nieuwjaars receptie is op donderdag 2 jan 2014 aanvang 20:00 u.
Volgende vergadering is op 18 december om 20:00  u.Bestuursvergadering 30 oktober 2013

Strandrit gaat door bij goed weer en wel op de 16 e november.Vanuit 
Bloemendaal en wel op eigen risico. De dag  ervoor op de 15 e houden
we  de algemene ledenvergadering. Op n aantal woensdagavonden zal
er zogenaamde "beloftetraining " plaatsvinden op de manege in de 
nieuwe hal. De data zulen naar leden gecommuniceerd worden, de hal is 
die avond(-en)  niet beschikbaar voor vrij rijden.
Oproep voor nieuwe parkeerhulpen: de groep wordt te klein voor alle
wedstrijden. Meld je aan !!
Volgende vergadering op dinsdag 27 november.
 


Bestuursvergadering 1 oktober 2013

Club kampioenschappen waren een succes, grote deelname en goede
sfeer.
Algemene najaarsvergadering vastgesteld op 15 nov.
Planning van de strandrit op 16 november.
De wagen voor springmateriaal is opgelapt en klaar voor het nieuwe seizoen.


Bestuursvergadering 11 juni 2013

18  leden hebben de Hypo bezocht:  sponsor bedrag 50 euro gekregen
Vakantie periode dit jaar loopt van zaterdag 20 juli t/m 17 augustus. Er 
zullen dan geen lessen zijn, alles is wel gewoon open.
Algemene ledenvergadering van 10 mei is gehouden en de viering van het
50 jarig jubileum is geevalueerd.
Datum clubkampioenschappen is op 28 september.
Volgende vergadering op 16 juli 2013.


Bestuursvergadering 3 april 2013

Hypo de Veluwe nodigt de vereniging uit voor een koopavond,
uitnodigingsdatum volgt.
Volgende vergadering 1 mei 2013.Bestuursvergadering 6 maart 2013

Het Regiobestuur heeft laten weten dat ze zeer tevreden waren over de 
Rantrime georganiseerde kampioenschappen. Dikke complimenten voor
iedereen die hieraan heeft bijgedragen.
Op 4 mei zal de Enk afgesloten worden a.g.v. een motorsport wedstrijd.
De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op 10 mei 2013.
Volgende vergadering op 03 april 2013.


Bestuursvergadering 30 jan 2013

Er wordt een link gemaakt naar de face book pagina Rantrime groep.
Plannen zijn rond voor uitbreiding kantine t.b.v. secretariaat.
Voorbereiding regiokampioenschappen.

Volgende bestuursvergadering op 27 februari.


Bestuursvergadering 18 dec 2012

Voorbereiding menmarathon.
Volgende bestuursvergadering op 30/1/2013.Bestuursvergadering 21 november 2012

Algemene najaarsvergadering op vrijdag de 30e nov.

Datum kerstvakantie dus geen lessen die periode: van maandag 24 dec
tot en met vrijdag de 4e januari 2013.

Datum nieuwjaars borrel donderdag 3 januari 2013.

De groep Rijvereniging Rantrime op facebook heeft al 61 leden. Dat wil zeggen 
dat 61 leden via facebook berichten, foto's en allerlei mededelingen kunnen delen
met de snelheid van het licht. Sluit je ook aan via Facebook: Rijvereniging Rantrime.

Volgende bestuursvergadering op 18 dec 2012. 


Bestuursvergadering 24 oktober 2012

Clubkampioenschappen zijn met succes gehouden en tijdens de aansluitende
prijsuitreiking zijn de hippiade gangers gehuldigd met de traditionele
deken.

Er wordt een feest commissie in het leven geroepen om voor ons 50 jarig bestaan
volgend jaar 2013 . Alle ideeen zijn welkom !

Datum algemene ledenvergadering op 30 november 2012.

Datum volgende vergadering bestuur op 21 november 2012.
Bestuursvergadering 19 sept 2012

Clubkampioenschappen op 28/29 sept .

We voldoen weer aan de (nieuwe) eisen van het veiligheidscertificaat.

Een aantal tafels zijn vervangen door creatief werk van Frans,Jaap,JW en Wim 
met behulp van vloerdelen en schilderwerk hebben we weer een aantal mooie
nieuwe tafels.

Ook de keuken en de bar hebben een facelift gehad : timmerwerk aan de bar,
tegelwerk in de keuken en een nieuw werkblad onder het uitgifte raam.
Vakmensen bedankt !

Vanaf direct is het mogelijk om zelf startkaarten aan te vragen op de site van KNHS.
Het opzeggen van de startkaart was al mogelijk via mijn KNHS.

We danken nog het schoonmaak team dat weer voor de aanvang van de activiteiten
een middag aan het schrobben is geweest.

Volgende vergadering woensdag 24 okt om 20:00 u. 


Bestuursvergadering 11 juli 2012

De voorgenomen ledenavond op de 18e valt samen met andere activiteiten in
het dorp en we hebben besloten deze avond te verplaatsen naar de 15e september
gelijk met de sponsoravond.

Aan de achterzijde van de kantine wordt de "loze" ruimte ingevuld door een nieuwe te 
plaatsen wand zodat daar tijdens de wedstrijden door het secretariaat gebruik van kan
worden gemaakt.

We zoeken nog steeds naar iemand met een geldig (!) BHV diploma, als je deze hebt
wil je dat  aan iemand van het bestuur melden ?

Volgende vergadering 22 augustus.

Fijne vakantie !!Bestuursvergadering 5 juni 2012

De vakantie stop van de lessen zal dit jaar zijn vanaf 21 juli tot 20 augustus.

Voor alle leden en vrijwilligers houden we een gezelllige avond op 18 augustus.Zet
deze avond in je agenda !
Dit jaar 
bestaan we 49 jaar (toevallig deze dag precies !). Volgend jaar vieren we ons 50 jarig
bestaan . Denk er eens over na hoe we dit kunnen gaan vieren en heb je leuke ideeen
voor het feest, laat het weten aan het bestuur.

Voor het veiligheidscertificaat zijn weer diverse verbeteringen gedaan in de manege.

Volgende vergadering 3 juli.

 


Bestuursvergadering 8 mei 2012

De sponsor avond wordt verplaatst naar 15 september vanwege de komende EK voetbal.
De clubkampioenschappen zijn 2 weken hierna en wel op 29 september.

De besparing die is gerealiseerd door het slaan van de nieuwe bron en daardoor geen
leidingwater meer als sproeiwater gebruikt wordt is dit jaar al ruim 650.000 liter !!

De manege is weer dringend toe aan een verfje : buiten en binnen is al begonnen, de kleur
is "ombergrijs" geworden. Heb je nog tijd voor een raam of deurtje meld je aan bij Anita of Do.

In verband met het veiligheidscertificaat zijn we op zoek naar mensen met BHV-diploma. Wie
heeft dit ? Graag cc diploma ( en bewijs 2 jaarlijkse diploma ) naar Manon.

Volgende bestuursvergadering is op 5 juni 2012. 

Bestuursvegadering 6 maart 2012

We gaan mee in een plan om gezamelijk energie in te kopen met andere verenigingen om
zo de kosten te drukken.Hopenlijk levert het kostenbesparing voor de vereniging op.
Gezien de commotie om het Rhino virus en nieuwe publicaties van het KNHS gaan ook
de lessen op de vereniging vanaf 7 maart niet door.
Algemene ledenvergadering wordt vastgesteld op 11 mei.
De afwasmachine is kapot, gelukkig heeft Vincent nog een machine over en die zal
geplaatst worden in de keuken.
Aandacht wordt gevraagd voor het rooster dat een ieder gekregen heeft, om aanwezig
te zijn als men ingedeeld is voor vrijwilligers activiteiten of zelf een vervanger te zoeken
als dit nodig is.
 


Bestuursvergadering feb 2012

Wat is er intussen weer gebeurd : verlichting in de buitenbak aangebracht, voor nu ter verbeteren van
het parkeren tijdens de wedstrijden en 
het opruimen en bouwen van springparcours.
Het glasvervangen voor veiligheidsglas na het laatste incident van een dressuurruiter van de kantine.
Een van de kozijnen is opgepimpd met nieuw hout zodat deze er ook weer een tijdje tegen kan.
De barkrukken zijn van een nieuwe zitting voorzien en het
geheel ziet er weer super uit !
We hebben een nieuwe sponsor die kunstplantjes voor de aankleding van de manege levert : Deco-Trade.Extra bestuursmedeling december 2011


LONGEREN:

Onder de leden blijkt behoefte te bestaan aan longeren in de accommodatie.
Dit is afgeleid uit een aantal incidenten.
Tot op heden werd oogluikend toegestaan dat een fris paard even aan de longe werd gedaan
voorafgaand aan het berijden.
Dit enkel en alleen vanwege veiligheid.

De voors en tegens van het vrijgeven van longeren zijn in het bestuur besproken.
Met het oog op de belasting van de bodem en het extra onderhoud is het niet gewenst longeren volledig vrij te geven.
Wel moeten we oog hebben voor het veiligheidsaspect.
Daarom is het gedurende een proefperiode, die vandaag ingaat en op 1 maart 2012 afloopt,
beperkt toegestaan een “fris” paard/pony, voorafgaand aan het berijden, te laten bewegen aan de longe. (max. 5 tot 10 min.).

Andere vrij-rijdende lid/leden mogen hier geen noemenswaardige hinder van ondervinden.

Dit is alleen toegestaan in de dressuurhal, waarbij over de AC-lijn heen en weer gelopen dient te worden;
dit om spoorvorming zoveel mogelijk te voorkomen. Er is bewust gekozen voor de dressuurhal.
Dit zal een grotere druk leggen op het onderhoud, maar we willen onze “Grondslag” bodem waar mogelijk ontzien.
Afhankelijk van de bevindingen gedurende de proefperiode, zal het bestuur in de voorjaarsvergadering eventueel
een wijziging in het huishoudelijk reglement voorstellen.

 INSTRUCTIE (LEDEN DIE ELKAAR HELPEN):

Bij Rantrime is het gemeengoed dat de leden elkaar onderling helpen. Of hier al dan niet een vergoeding (in welke vorm dan ook)
tegenover staat, is oncontroleerbaar en privé. Het spreekt voor zich dat er steeds sprake dient te zijn van een een-op-een situatie.
Andere vrij-rijdende lid/leden mogen hier geen noemenswaardige hinder van ondervinden.

 GEBRUIK VAN HINDERNISMATERIAAL:

Vanuit veiligheidsoverwegingen acht het bestuur het onverantwoord dat jeugdleden,
zonder directe begeleiding van een volwassene,
gebruik maken van hindernismateriaal (springen).

Dit is daarom ook niet toegestaan !

Aanvullend voor volwassene: Denk bij het gebruik van hindernismateriaal aan correct gebruik
(bv. juiste –veiligheid- lepels voor breedte sprongen).Betuursvergadering 8 nov 2011

Nieuwe sponsor heeft zich aangemeld, in de vorm van decoratie materiaal in de vorm van kunststof planten.

De lampen in de overkapping (Feestverlichting) worden opgepimped  : er zijn er te veel stuk.

Een van de 2 overkappingen is gereed. Hieronder kan de platte wagen staan met het springmateriaal.
De bouw van de 2e overkapping gaat waarschijnlijk na de winter van start.

Aandacht naar de leden voor de nieuwe startpas. Voor de vereniging geeft het tijdens de wedstrijden veel extra werk
door het ontbreken van de startcoupons. Er zal gezocht worden naar een nieuwe printer.

Bestuursvergadering 13 sept 2011

Het bestuur is weer compleet na de geslaagde operatie van Jaap aan een hernia !
De vergunning is rond met de gemeente 
om een overkapping te bouwen achter de manege zodat t.z.t. de container kan verdwijnen.
Jaap gaat dit spoedig oppakken nu
hij langzaam weer aan de slag mag van de doctoren.

Het bestuur met instructrices hebben vergaderd over het jeugdbeleid van de vereniging.
Ideeen om de interesse van de jeugd
te stimuleren zijn aangedragen en moeten worden uitgewerkt. Organiseren van ponymiddagen,
bos/strand ritten zijn mogelijkheden,
Heb je een bijzonder of goed idee meld het  bij een van de bestuursleden.

De expert door de rechtbank aangewezen, heeft definitief zijn rapport ingeleverd (!) en we zijn in overleg met onze advocaat welke 
vervolgstappen we hierop gaan nemen.

We zochten vrijwilligers voor de bardiensten, gelukkig zijn er weer mensen gevonden ! We missen wel een paar hulpkrachten voor
regelmatige schoonmaak van de kantine. Ada heeft op korte termijn hulp nodig. Heb je nog een vrij uurtje of kun je jezelf
af en toe vrij spelen om te poetsen : bel Ada of een van de bestuursleden.

Het wordt al weer vroeg donker dus denk te paard/pony aan
goede verlichting en reflecterende kleding op weg naar de manege !

Bestuursvergadering 30 maart 2011

De Rabobank sponsor aktie  heeft onze vereniging door 18 stemmen 360 euro opgeleverd ! Dank aan de stemmers !  

Er gaan 13 deelnemers op ponykamp. We vertrekken op 4 mei en komen terug op 6 mei.Heb je nog zin om mee te gaan of om te 
assisteren : meld je bij Ria.

Er is een verzoek voor western rijden binnengekomen bij het bestuur. Bij een redelijk aantal liefhebbers staat het bestuur open 
voor verdere invulling van de wensen van de ruiters die de western stijl beoefenen.

We zitten met spanning te wachten op de uitslag van het bodemonderzoek, dat ons hopelijk verder brengt in onze geschil met 
de heer R de Lange.

Op 23 en 26 mei , maandag en woensdag zal de avondvierdaagse langs de manege lopen : je bent gewaarschuwd !! 

Volgende bestuursvergadering uitgesteld tot 11 mei !!

Bestuursvergadering 3 februari 2011

Aanvragen bij de gemeente voor een overkapping bij de gemeente lopen niet soepel. Besloten is delen van de oorspronkelijke
aanvraag als nieuwe aanvraag in te dienen. 

De bodem is opnieuw gevlakt / gekilverd na de laatste springwedstrijd. 

Nieuwe eiken zijn geplant aan de zijde waar de oude containers zijn verwijderd.Bestuurs

Graag willen we de aandacht  voor het juiste gebruik van de bodem : paarden niet los in de bak en longeren is verboden !!

De vorst heeft hier en daar wat schade veroorzaakt aan de sproeierinstallatie. Er zijn al herstel werkzaamheden geweest, er resten
ons nog een aantal individuele sproeiers helaas op de hoogste leidingen.

Pony meten is dit jaar weer verricht door de Hr Schurer. 

Datum vastgesteld voor het ponykamp : 4,5, en 6 mei . Valt in de meivakantie. Inschrijven kan op de manege.

Volgende bestuursvergadering op 9 maart.


Bestuursvergadering 12 januari 2011

Bodem: Door RDL is bij de Rechtbank in Zutphen een deskundigenonderzoek aangevraagd.
De Rechtbank heeft een deskundige aangewezen die voor 01 april 2011 een rapport aan de Rechtbank dient te overleggen.

Sproeiinstallatie: De door vorst onstane schade aan de waterleidingen in de springbak is gerepareerd.

Wedstrijdcommissie: Annemarie Beelen heeft na een aantal jaren aangegeven te stoppen met het regelen van de juryleden en parcoursbouwers.
We hebben Annemarie bedankt voor haar inzet gedurende deze periode. Hennie Bonestroo heeft haar taken overgenomen.

Volgende bestuursvergadering: Woensdag 09 februari 2011, aanvang 20:00u.


Bestuursvergadering 1 dec 2010

Op 20 dec 's avonds 2000 uur zal Ria voor de geinteresseerden  een AED demo geven :  als je nog niet geweest bent kom kijken
het kan je ooit een keer van pas komen.

Van de SITA (= oud nu ACANOV ?) hebben we een metalen bak gekregen voor het afvoeren van de mest. Deze staat aan de 
zijkant van de manege dus daar kun je de volle kruiwagen met mest in legen. Als deze vol is coordineert  Jaap dat deze geleegd
wordt bij Peter Olofsen. Peter nog bedankt !

Noteer in de agenda :  8 april 2011 de voorjaarsvergadering  en op 18 november 2011 de najaarsvergadering !  Op de website
en via publicatie op de borden in de manege zullen we je hieraan nog herinneren.

Uit de najaarsvergadering kwam het goede idee om mensen die een verbondenheid voelen op wat voor manier dan ook met onze
vereniging om sponsoring of donorschap mogelijk te maken : we gaan beginnen met de club van 100 !  Er komt een mooi bord
met de namen van iedereen die 100 euro per jaar wil schenken aan de vereniging. Wil je graag meedoen,  natuurlijk geheel vrij-
blijvend, geef je op bij Dominique van Wijk.

Kerst vakantie en dus geen lessen, dit jaar maar 1 week en wel de week tussen kerst en oud en nieuw.
De indoormarathon vindt  ook deze week plaats : bouwen op 27 en 29 dec ,afbreken op 31 dec.
Volgende bestuursvergadering op 12 januari 2011.

Op 6 januari 2011 houden we de nieuwjaarsreceptie. Iedereen is welkom !!Bestuursvergadering 3 nov 2010

Contact met de gemeente over het beperken van het doorgaande verkeer tijdens de wedstrijden.  De mogelijkheden bij
de nieuwbouw van Walstein op het terrein onder de hoogspanning lijken beperkt of bijna onmogelijk.

De pomp buiten is aangelegd en bekisting rondom de boring is klaar. De laatste electrische aansluitingen worden volgende week 
geinstalleerd. Met goed water  kunnen we dan de tank vullen wat kosten gaat besparen. 

Een nieuwe eis van de KNHS is dat we tijdens springwedstrijden direct via een computer de resultaten moeten vastleggen in een 
programma dat "Hartman" heet. Met een druk op de knop, als alles er natuurlijk goed instaat, rolt daar direct een winnaar uit en hoeft 
de KNHS  natuurlijk zelf niet meer alle gegevens van de couponnen in te voeren voor  winstpunten en zo.

Willeke wil graag haar dressuur les van de woensdagmiddag verhuizen naar de maandag namiddag om 17:15 tot 18:00 in de 
springbak. Het nadeel, of niet natuurlijk, is dat er al wel hindernissen kunnen staan voor de springles die daarna volgt.
Let op : beide bakken zijn dan bezet !

Op 19  nov de algemene najaars ledenvergadering !!


Bestuursvergadering 2 sept 2010

Dinie Waayenberg diende de uitslag in van haar onderzoek naar voor en tegen stemmers voor het open zijn van de manege 
op zondag.   64 % van alle leden reageerden , en van al deze reacties waren 62 % voor en 35 % tegen, 3 % had geen mening.
Dit punt zal op de algemene leden vergadering terug komen.

We zullen linten plaatsen in de buitenbak om de obstakels die er nog staan. Hek is rondom weer dicht aan de achterzijde en 
een container is opgeruimd. Er is hard gewerkt door een ploeg om alles weer netjes te krijgen zowel buiten als binnen in de 
manege . 

Voorbereidingen van de clubkampioenschappen zijn in volle gang.

Extra lessen zijn geweest voor de gelderse deelnemers en met succes !

Annelies Kool is de nieuwe men instructrice. 

Bestuursvergadering 1 juli 2010

Een warme korte vergadering onder de overkapping: 

Contact lukte niet tijdens deze vergadering met aannemer voor reparatie bodem, tijd dringt en we zullen snel aan de slag moeten.

Vakantie van 13 juli tot 13 aug , bakken blijven natuurlijk gewoon open om in te rijden maar geen lessen in deze periode.

Containers en rommel is opgeruimd op gemeente terrein : aanvraag voor bijbouwen van opslagoverkapping is de deur uit
en bezoek gemeente is geweest. We moeten nieuwe bomen plaatsen en een afrastering aan boszijde (voor 1 jan).

Op 15 juli een avond voor iedereen ter afsluiting van het jaar en afscheid van Roel Kruidhof die 12 jaar les gegeven heeft
aan de menners. Er zal op deze avond een vaardigheidsparcours gebouwd worden.

Instructise Helma (ponies) en haar Lubbert trouwen op 20 aug in Nunspeet.


Bestuursvergadering 06 mei 2010

De highlights van de deze bestuursvergadering hadden betrekking tot:

Voortgang Bodems: Het advocaten kantoor heeft de laatste brieven verstuurd naar de aannemer. De bodemcommissie
komt z.s.m. bijeen om een plan van aanpak op te stellen.

Het ponykamp komt snel naderbij: Op donderdag 13 mei worden de deelnemers vanaf 13:00u verwacht in Kootwijkerbroek
bij Ria Hazeleger voor een 4 daags kamp. Op donderdag 13 mei vindt tevens de buitenrit voor alle leden van de vereniging
en aansluitende BBQ in Kootwijkerbroek plaats.

Aanschaf terrasheater: Voor de ringmeesters wordt een terrasheater aangeschaft voor tijdens de koude wintermaanden.

Invulling Walstein 2a: Er wordt een project opgezet vanuit de gemeente om na te denken over de invulling van het terrein
onder de hoogspanningsmasten  van Walstein 2a. Wij zullen meedenken en suggesties aanleveren.

Aankondiging avond vierdaagse: Op 17 & 20 mei loopt de route van de avond vierdaagse langs de 2e parallelweg.
Leden die onder de man komen of leden met "gevoelige paarden" dienen hier rekening mee te houden.

De sponsoravond staat gepland voor 05 juni.

Volgende vergadering 03 juni 2010 - 20:00u


Bestuursvergadering 31 maart 2010

Tijdens deze vergadering is de voortgang besproken van de bodems en het verloop tussen het advocaten kantoor en
de bodemlegger. Op de Alg Leden vergadering op 16 april zal over dit onderwerp uitgebreid gesproken worden.

We hebben bezoek gehad van de gemeente over de containers aan de zijkant van de manege, er blijken mogelijkheden
te zijn over het eventueel gebruiken en/ of herindelen van het bosperceel. Misschien een oplossing voor het veilig parkeren
van deelnemers tijdens onze wedstrijden i.p.v. voor de manege langs de drukke parallelweg. 

Nieuwe akties zijn nodig om invulling te geven aan het verplichte veiligheids-certificaat, waaronder een klachtenprocedure
binnenkort op de site is te vinden.

Het ponykamp gaat door, er zijn ongeveer 17 inschrijvingen. Dit jaar gaan we 4 dagen met de Hemelvaartsdagen op pad.

De definitieve datum volgt nog maar een activiteitenmiddag gevolgd door een aansluitende  sponsoravond worden begin juni
georganiseerd. 

We zijn zoekende naar en nieuwe indeler/ster voor de kantine/bar diensten voor de wedstrijden. Weet je iemand...of heb je zelf
nog tijd ? Mail of bel de activiteitencommissie.

Volgende vergadering 6 mei 2010


Bestuursvergadering 04 maart 2010
De algemene leden vergadering wordt medio april gehouden, de uitnodiging kan verwacht worden in de 2e helft van maart.

In week 8 heeft controle plaatsgevonden voor de verlenging van het veliligheidscertificaat van stichting veilige paardensport.
Naast complimenten voor de mooie accommodatie zijn er een aantal punten aangewezen die uitgevoerd dienen te worden.
We hebben
binnen het bestuur een veligheids co-ordinator aansteld, Ria Sikkema neemt deze taak op zich.

Bij het springen, tijdens vrij-rijden en lessen, mogen breedtesprongen niet meer gesprongen worden zonder veligheidslepels.
Dit was al verplicht tijdens springwedstrijden. Er zijn nu een aantal staanders uitgerust met deze veligheidslepels en er
staat een emmer onder het juryhok. Het rijbaan-reglement zal uitgebreidt worden met deze verplichting.

De EHBO-koffer zal door de veiligheids co-ordinator nagekeken worden en aangevuld.

Er staat op de koelkast in de keuken een rode map, genaamd "logboek Rantrime" waarin een aantal zaken bijgehouden
gaan worden zoals Incidenten, onderhoud installaties, verversen frituur vet, etc. Dit logboek is zowel bedoeld ter invulling van
de eisen voor het veiligheids certificaat als de milieu-melding.

De actiepunten voor de mileucontrole ter verkrijging van de milieumelding (vervanger van de milieu-vergunning) zijn
uitgevoerd en teruggemeldt aan de inspecterende instantie.

De bodem blijft uiteraard onze aandacht houden, in overleg met de advocaat worden acties uitgevoerd om de kwestie
af te handelen. Gezien de kwaliteit van de bodem en de verwachting dat we dit niet binnen 1,5  maand hebben opgelost
hebben we besloten alle verdere indoor spring en menwedstrijden te annuleren.

Het pony-meten vindt maandag 08 maart plaats om 18:30uur op de manege.

Volgende vergadering: Donderdag 01 april 2010 - 20:00u

Bestuursvergadering  7 januari 2010
We hebben een tweetal verzoeken gekregen.  Een betreft het mogen hebben van priveles  in onze accommodatie  en 
een verzoek  voor het openstellen van de manege op zondag. Ten aanzien van het eerste punt hebben we de voors en
tegens tegen elkaar afgewogen. Helaas moeten we concluderen dat om het een ander probleemloos te laten verlopen 
er zoveel regels opgesteld moeten worden dat deze onmogelijk te handhaven zijn. Met betrekking tot het 2de punt achten
wij het draagvlak binnen de club niet groot genoeg. Voor beide punten geldt overigens dat  de huidige statuten en het 
huishoudelijke regelement een wijziging alleen mogelijk maken door een besluit van de algemene ledenvergadering.

In de statuten en het HHR hebben wij met elkaar diverse afspraken gemaakt . Denk hierbij aan het dragen van de cap
en het opruimen van de mest. Spreek elkaar hierop aan, het is in het belang van ons allemaal.

Verder vragen wij jullie bij de huidige verkeersomstandigheden zo te parkeren dat het mogelijk is om 6 trailers 
probleemloos in en uit te laden.
Binnen een dag of tien kunnen jullie een brief verwachten waarin de stand van zaken aangaande de bodem uiteen 
wordt gezet.
 
Bestuursvergadering 3 december 2009
Er is overleg geweest met de uitvoerder van de nieuwe bodem(s) en er is beloofd dat er door hem zo spoedig mogelijk
aktie wordt ondernomen om voldoende stabiliteit te krijgen. Helaas moeten we uitwijken met de selectiewedstrijd en 
gaat de wedstrijd van 12 december niet door.
Er zijn tijdelijk veel beginnende ponyruiters, waardoor sommige lessen wat voller zijn dan wenselijk. We zoeken samen 
met Helma een oplossing.
We zijn bezocht door een milieu ambtenaar van de gemeente. Een klein aantal punten moet verbeterd  worden en dan
voldoen we weer aan alle regels.
Voor de kerst vakantie planning : in de week van  21 december en 28 december  zijn er geen lessen , houd ook rekening
met de bouwactiviteiten van de menners i.v.m. de indoor menmarathon op 30 dec. Er is wel steeds een bak beschikbaar.
Lessen starten weer op 4 januari 2010.

Bestuursvergadering  5 november 2009
Het bestuur was donderdagavond bijeen : de voortgang van de vernieuwing rijbakken is besproken,
de drainage is aangelegd in de buitenbak en een sloot is gegraven voor een goede afwatering.
Met een machine is 650 meter aan drainage pijp de grond ingefreesd en afgedekt met drainage zand. 
Van zowel ruiters als jury kwamen complimenten over de organisatie van de afgelopen springwedstrijd ( 170 starts)  : alle
vrijwilligers enorm bedankt !

Er is een klacht binnengekomen over de beschikbaarheid van de rijbakken net voor wedstrijden en de beperkte verlichting
in de rijbak tijdens het rijden buiten de lessen om. In het bijzonder tijdens springtraining. Vanwege de kosten en onzorg-
vuldig gebruik blijft het bestuur van mening dat buiten de lessen om slechts de middelste rij lampen gebruikt mogen worden.
De klachten zullen nader worden bekeken.