Rantrime is in het bezit van het veiligheidscertificaat met als doel het veilig beoefenen van de paardensport. De Stichting Veilige Paardensport heeft eisen opgesteld waaraan verenigingen verbonden aan  de KNHS zich aan houden. Indien U van mening bent dat in onze vereniging verbeteringen nodig zijn of veiligheidseisen worden niet nageleefd kunt U een klachtenprocedure starten.

Rantrime dankt haar sponsoren:

  Klachten procedure
 
Indien U klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen op onze accommodatie horen we dat graag van U zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we een onveilige situatie zo snel mogelijk oplossen.De klachten behandelen we op de volgende manier:
* dien U klacht mondeling in bij het bestuur van Rantrime
* indien de klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, dan kunt U de klacht  binnen  2 weken schriftelijk indienen bij Rantrime,  2e parallelweg 1A, 3848 AB    Hierden.  De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere  onderbouwing van Uw standpunt en kan nooit anoniem worden ingediend.
* binnen 2 weken ontvangt U schriftelijk een antwoord voor of namens het bestuur van Rantrime.
* indien U zich niet kunt vinden in het antwoord of heeft U klachten over  aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen, en kunt U geen overeenstemming bereiken met het bestuur van Rantrime, dan kunt U deze schriftelijk en niet anoniem indienen bij de Stichting Veilige Paardensport, postbus 3040, 3840 CA Ermelo.
* de SVP zal U binnen 2 weken informeren over de wijze waarop uw klacht wordt behandeld.