normal_logorantrime

 

 

 

Rantrime dankt haar sponsoren:


LID WORDEN

Hieronder vind u informatie met betrekking tot het lidmaatschap en daarmee ook hoe u lid kunt worden.

Hoe word ik lid van de rijvereniging/ponyclub/menvereniging?
 

 1. Download het inschrijfformulier van de website.
 2. Lees de bijlage.
 3. Vul het formulier volledig in. Onderteken het formulier !!
 4. Stuur het formulier in naar onderstaand adres of geef het, tijdens een van de lesavonden,
  af in de kantine. 
 5. U kunt nu gebruik maken van de accomodatie, waarbij u het bepaalde in het Huishoudelijke
  Reglement in acht dient te nemen.
 6. Zonder volledig ingevuld en ingestuurd/ingeleverd aanmeldingsformulier, heeft u geen toegang tot onze accommodatie.
 7. De proeftijd (circa 1 maand) gaat nu in. U ontvangt z.s.m. een brief waarin een en ander wordt bevestigd,
  en waarin ook de datum van uw definitief lidmaatschap wordt vermeld. Tevens ontvangt u relevante gegevens over de les waarin u bent ingedeeld en de gegevens (naam, telefoonnummer) van de instructie.   Gedurende de proefperiode kunt u uw lidmaatschap intrekken (schriftelijk, brief gericht aan secretaris).         Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. 
 8. Na afloop van de proefperiode gaat uw lidmaatschap definitief in. U wordt dan ook aangemeld bij de KNHS als lid van onze vereniging.

Nieuw is de mogelijkheid om slechts lid te worden met alleen een startpas.

Als startpaslid heeft U geen enkele voordelen van het volledig lid zijn van de vereniging en heeft U alleen de beschikking van een startpas voor het rijden van wedstrijden. Klik hier om in te schrijven.

U kunt het inschrijfformulier opsturen naar:
t.n.v. L.R. Randmeerruiters, P.C. Trippelaartjes, Menvereniging Hierden
Tweede Parallelweg 1a
3848 AB Hierden

Telefoon kantine: 0341-413747
Bankrekeningnr: 3177.24.282
www.rantrime.nl


HOE BEEINDIG IK MIJN LIDMAATSCHAP?

 1. Opzeggen kan alleen schriftelijk (per brief, dus niet per e-mail !! ). Stuur voor 1 (een) november een brief naar de vereniging, t.a.v. de secretaris, met daarin uw naam en adresgegevens en de reden van opzegging. 
 2. Het verenigingsjaar loopt tot en met 31 december. Tot die datum bent u contributie verschuldigd aan de vereniging en kunt u gebruik blijven maken van onze accommodatie. Na deze datum is uw opzegging definitief.
 3. Als u te laat opzegt, kunnen wij u niet meer op tijd afmelden bij de KNHS. Dat betekent, dat uw lidmaatschap van de KNHS en evt startpas gewoon verlengd worden. De kosten hiervan komen dan voor uw rekening !!

HOE BEEINDIG IK MIJN STARTPAS?

 1. Dit kunt u zelf doen, via de site van de KNHS en uw eigen account aldaar.